LiveZilla Live Help

آزمون IELTS

دوره آیلتس :

اندیشه پارسیان/ANDISHEPARSIAN

اندیشه پارسیان/ANDISHEPARSIAN

نکته:

- آزمون آزمایشی آیلتس  ( Mock Test ) به صورت دوره ای ، روز جمعه پایان هر ماه صورت می پذیرد.

- کلیه کتاب ها و جزوات آموزشی به روز رسانی می شود . در صورت هرگونه تغییر در سیستم مرکز ( آزمون گیرنده) ، موسسه نیز تغییرات را اعمال خواهد کرد .

- هر ترم عادی معادل 12 جلسه(90 دقیقه ای) و هر ترم فشرده معادل 24 جلسه (90 دقیقه ای) می باشد .