LiveZilla Live Help

IELTS MOCK

 MOCK

IEL

 MOCK

IELTS

 

آزمون های استاندارد آزمایشی IELTS MOCK  به صورت منظم در پایان هر هفته برگزار می شود.

این آزمون ها همراه تجزیه و تحلیل تک تک شرکت کنندگان خواهد بود به نحوی که افراد می توانند بر اساس آن نسبت به بهبود وضعیت خود اقدام نمایند .