LiveZilla Live Help

Business English

دوره های آموزش زبان بازرگانی

مهارت های عمومی

این دوره ها بر مبنای مهارت های اصلی مورد نیاز در دنیای کار و رقابت امروز طراحی شده وبرای تمامی مدیران ، بازرگانان ، اساتید و فعالان زمینه های مختلف قابل استفاده می باشد. فراگیری مهارت هایی چون معاشرت با همکاران ، سخنرانی ، مذاکره و ایمیل نگاری امروزه جزء لاینفک دنیای کار وتجارت شناخته می گردد. فضای کارگاهی کلاس شبیه سازی یک محیط بازرگانی یا علمی خارجی و انگلیسی زبان بوده و به صورت کاملاً عملی زمینۀ تمرین و پیشرفت را برای متقاضی فراهم می آورد.

مهارت های بازرگانی

این دوره ها با تمرکز بر فضای مدیریت و بازرگانی ، علاقه مندان را قادر می سازد تا مهارت های گفتاری و شنیداری خود را درزمینۀ رشته ها و مباحث مدیریتی تقویت نموده و آمادگی ارتباط با همتایان ، مشتریان و شرکای خارجی را کسب نمایند. فعالان در زمینه های بازاریابی ، فروش ، منابع انسانی و حسابداری علاوه بر آشنایی با اصطلاحات و واژگان تخصصی رشتۀ خود به زبان انگلیسی بر مهارت هایی چون مصاحبه ، گزارش نویسی و ... مسلط شده و آمادۀ ورود به عرصۀ جهانی خواهند شد.

مهارت ها ویژه ی مدیران سطح بالا

اين دوره براي مديران سطوح بالا (Top Managers) كه سطح انگليسي آنها Advanced است طراحي گرديده است. در اين كتاب چهار مهارت خواندن ، نگارش، گفت و شنود و همچنين مهارت هاي عمومي و تخصصي ارتقاء مي يابد. از جمله مشخصات اين كتاب آن است كه تمام مطالب متون برای تقویت مهارت خواندن از مجله ي Financial Times گرفته شده است.

دوره های زبان بازرگانی ویژه مشاغل


اين دوره ها (90-112) ساعت برگزار مي گردد كه فراگيران مي توانند در آنها به ارتقاء چهار مهارت زباني خود ( Speaking , Listening , Reading, Writing ) پرداخته به گونه اي كه تمام موقعيت هاي موجود در كتاب موقعيت هاي طبيعي است كه فراگيران در محيط هاي كاري و شغلي در آن قرار خواهند گرفت و زبان انگليسي را بكار خواهند برد. این دوره ها در سه سطح به شرح زیر برگزار می شوند.
سطح 1 دوره مناسب فراگيران با سطح انگليسي (PIC (Pre- Intermediate  طراحي گرديده است.
سطح 2 دوره مناسب فراگيران با سطح انگليسي ( AIC (Intermediate طراحي گرديده است.
سطح 3 دوره مناسب فراگيران با سطح انگليسي ( UIC (Upper- Intermediate  طراحي گرديده است.