LiveZilla Live Help

شروع ثبت نام کلاس آلمانی Menschen A1-2 روزهای یکشنبه - سه شنبه

موسسه زبان و آموزشگاه زبان خارجی آلمانی اندیشه پارسیان برگزار میکند :

شروع ثبت نام کلاس  آلمانی

Menschen A1-2

- زمان تشکیل کلاس : روزهای یکشنبه - سه شنبه ساعت  17-15:30

- تاریخ شروع کلاس : یکشنبه 16 مهرماه 96

- هزینه ترم :  ترم معادل 20 جلسه  و هزینه  2,800,000  ريال می باشد .(هر جلسه  90 دقیقه می باشد .)

"موسسه زبان آلمانی و

آموزشگاه زبان خارجی اندیشه پارسیان"