LiveZilla Live Help

شروع ثبت نام کلاس فشرده آلمانی Menschen A2 روزهای یکشنبه - سه شنبه

موسسه زبان آلمانی اندیشه پارسیان برگزار میکند :

شروع ثبت نام کلاس  فشرده  آلمانی

Menschen A2

- زمان تشکیل کلاس : روزهای یکشنبه -سه شنبه ساعت  20:30-17:30

- تاریخ شروع کلاس : یکشنبه 16 مهر ماه 96

- هزینه ترم :  ترم معادل 40 جلسه  و هزینه  5,600,000  ريال می باشد .(هر روز شامل 2 جلسه  90 دقیقه ایی می باشد .)

"موسسه زبان آلمانی و

آموزشگاه زبان خارجی اندیشه پارسیان"