LiveZilla Live Help

آغاز ثبت نام کلاس زبان ایتالیایی Espresso1 روزهای شنبه و چهارشنبه

اندیشه پارسیان/ANDISHEPARSIAN

موسسه زبان ایتالیایی اندیشه پارسیان برگزار میکند :

شروع ثبت نام کلاسEspresso 1  ایتالیایی

- زمان تشکیل کلاس : روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت  17-15:30

- تاریخ شروع کلاس : شنبه 29 مهر ماه 96

- هزینه ترم :  ترم معادل 20 جلسه  و هزینه  6,000,000  ريال می باشد .(هر کتاب طی 2 ترم تدریس می شود).

"موسسه زبان ایتالیایی و

آموزشگاه زبان خارجی اندیشه پارسیان"