LiveZilla Live Help

زمان بندی تقریبی ثبت نام دانشگاه های اتریش

اندیشه پارسیان/ANDISHEPARSIAN

1. برای ترم زمستان: تا  ۵ سپتامبر (تا ۱۵شهریور)
2. برای ترم تابستان: تا ۵ فبریه (تا ۱۷بهمن)

زمان ثبت نام حضوری دانشگاه ملی وین:
1. ترم زمستان: تا پایان سپتامبر (تا ۸ مهر)
2. ترم تابستان: تا پایان فبریه (تا ۹ اسفند)

شروع کلاسهای دانشگاه:
1. ترم زمستان: ۱ اکتبر (۱۰ مهر)
2. ترم تابستان: ۱ مارچ (۱۱ اسفند)

ثبت نام حضوری کلاس زبان وین :
1. ۲۲آگوست تا ۲سپتامبر (۱ شهریور تا ۱۱ شهریور)
2. ۲۲ژانویه تا ۲فبریه (۲ بهمن تا ۱۴بهمن)

 

"موسسه زبان آلمانی

و آموزشگاه زبان خارجی اندیشه پارسیان"