LiveZilla Live Help

دانلود کتاب Steps to Understanding

اندیشه پارسیان/andisheparsian

کتاب های Steps to Understanding  مجموعه ایست چهار سطحی از داستان های مختلف انگلیسی که از سطح ابتدایی تا پیشرفته را شامل میشود.

این کتاب ها بیشتر برای تقویت مهارت Reading  و سپس برای بهبود یادگیری لغات و قدرت شنیداری زبان انگلیسی مفید هستند . در پایان هر داستان برای زبان آموزان سوالات مختلفی نیز مطرح شده تا فراگیری خود را از موضوع داستان محک بزنند.

در انتهای کتاب نیز فهرست لغات هر درس قرار داده شده است .

 این مجموعه دارای فایل های صوتی نیز می باشد که در ادامه جهت استفاده بیشتر در اختیار علاقه مندان قرار داده شده است .

دانلود کتاب و فایل صوتی