LiveZilla Live Help

کلاس های بحث آزاد با استاد Native آمریکایی

کلاس های بحث آزاد با استاد  Native آمریکایی
هر روز در موسسه زبان اندیشه پارسیان

- روزهای زوج ساعت : 19 الی 20:30

- روزهای فرد ساعت : 17:30 الی 19

هدف اصلی کلاس های بحث آزاد روان شدن مکالمه و تصحیح تلفظ و لهجه می باشد.


 

موسسه زبان و

آموزشگاه زبان خارجی اندیشه پارسیان