LiveZilla Live Help

شروع کلاس های آلمانی از ابتدا -روزهای زوج -از 26 بهمن - Menschen A1.1

اندیشه پارسیان/ANDISHEPARSIAN
 

اندیشه پارسیان/ANDISHEPARSIAN

شروع کلاس آلمانی از ابتدا MENSCHENA1.1 
 

🔺روزهای زوج ساعت 17:30 الی 20:30

🔺روزهای زوج ساعت 10:00 الی 13:30

کلاس 40 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه می باشد و هزینه آن 7/000/000 ريال است .
 

موسسه زبان و

آموزشگاه زبان خارجی اندیشه پارسیان