LiveZilla Live Help

شروع کلاس آلمانی از ابتدا -روزهای چهارشنبه Menschen A1.1

اندیشه پارسیان/ANDISHEPARSIAN
 

شروع کلاس آلمانی از ابتدا MENSCHENA1.1 

🔺چهارشنبه ها ساعت 17:30 الی 20:30

کلاس 40 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه می باشد و هزینه آن 7/000/000 ريال است .
 

موسسه زبان و

آموزشگاه زبان خارجی اندیشه پارسیان