LiveZilla Live Help

شروع کلاس American English File 1.1 اردیبهشت 99

اندیشه پارسیان/ANDISHEPARSIAN
اندیشه پارسیان برگزار می کند :
شروع کلاس زبان انگلیسی از ابتدا
AMERICAN ENGLISH FILE 1.1
یکشنبه- سه شنبه 19 الی 20:30
تاریخ شروع : 2 اردیبهشت 99
هزینه کلاس :12 جلسه 200 هزار تومان

موسسه زبان و 
آموزشگاه زبان خارجی اندیشه پارسیان