LiveZilla Live Help

نحوه امتیاز بندی نمرات آزمون آیلتس و تافل

 

این نمره بندی از صفر تا 9 می باشد و نمره قبولی در این آزمون وجود ندارد و نمره 6 به بالا خوب تلقی می شود هر نمره بیانگر سطح مشخصی از مهارت فرد در زبان انگلیسی می باشد که عبارت است از:

0 – عدم شرکت در آزمون

1 – بدون دانش زبان انگلیسی

2 – درک مفاهیم ساده به سختی

3 – درک عمومی از زبان

4 – تسلط کم در زبان به همراه اشتباه های مکرر

5 – تسلط نسبی ولی با اشتباه های زیاد

6 – تسلط خوب بر زبان

7 – تسلط کاربردی به همراه اشتباهات کم

8 – تسلط کاربردی کامل

9 – تسلط کامل با درک کامل از زبان