LiveZilla Live Help

آزمون TEF

اندیشه پارسیان

آزمون TEF مخفف Test d’évaluation du français است که از طرف اتاق بازرگانی و صنعت پاریس Paris Chamber of Commerce and Industry  برگزار می شود . نتیجه این آزمون برای ورود به دانشگاه های فرانسه مورد نیاز است و تنها امتحانیست  که CIC   یا اداره مهاجرت کانادا نتیجه آن را برای ارزیابی سطح زبان فرانسه افراد به رسمیت می شناسد همچنین دولت کانادا این مدرک را از مهاجران به ایالت کبک میخواهد.

این آزمون شامل دو بخش اجباری و اختیاری است که همه این بخش ها باهم امتحان گرفته می شود . بخش های اجباری آزمون TEF  همانند سایر امتحانات شامل , Listening Grammar ،  Vocabulary   و Reading است . بخش های اختیاری آن هم عبارتند از : Speaking  و  Writing.

بخش Reading  شامل 50 تست است و مدت زمان پاسخگویی به آن 60 دقیقه می باشد ، بخش Vocabulary  شامل 40 سوال  در مدت 30 دقیقه و بخش Listening  60 سوال در مدت 40 دقیقه می باشد

بخش اختیاری شامل قسمت های Written Expression که در این قسمت داوطلب آزمون TEF در ۶۰ دقیقه باید توانایی نوشتاری خود را نشان دهد. و بخش Oral expression که داوطلب در ۱۵ دقیقه باید به سوالات شفاهی امتحان گیرنده پاسخ دهد.

نتیجه بخش گرامر و ساختار زبان (lexique et structure)  این آزمون برای اداره مهاجرت مورد نیاز نیست . معمولا سفارت ها برای مهاجرت بخش های Listening  و Oral  را میخواهند اما دانشگاه ها به کلیه بخش ها اهیمت می دهند و همه قسمت ها را  از متقاضی می خواهند .

این آزمون دارای 6 سطح طبقه بندی شده طبق سطح بندی اروپا می باشد و اعتبار آن به مدت یک سال است .

یکی از مراکز معتبر برگزار کننده این آزمون در ایران بخش زبان فرانسه دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه تهران است که هر ماه روزهای دوشنبه و چهارشنبه این آزمون را به صورت کاغذی و الکترونیکی برگزار می نماید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به بخش فرانسه دانشگاه تهران به نشانی http://www.utfrench-tef.ir/Dates.aspx مراجعه نمایید .