LiveZilla Live Help

اشتباهات رایج در کاربرد کلمه "the"

اندیشه پارسیان

اشتباهات رایج در کاربرد کلمه " the "


متاسفانه اکثر افراد نمی‌دانند که حرف تعریف the تا چه حد می تواند در معنی جمله تاثیر داشته باشد .

می‌خواهیم بگوییم:  من می خواهم بروم بیمارستان. (تا برادرم رو ملاقات کنم.)


I’d like to go to hospital


این جمله به این معنی هست که شما خودتون مریض هستین و می‌خواهید از خدمات بیمارستان استفاده کنین

✅جمله درست به صورت زیر است:↙️↙️

👉I’d like to go to the hospital.

پس با گذاشتن حرف تعریف the کاملاً معنای جمله تغییر می‌کند.

به طورخلاصه: اگر قبل از مکان‌های مانند hospital، university، School، Prison از حرف تعریف the استفاده نشود به معنی هست که شما می‌خواهید از خدمات این مکان‌ها استفاده کنید.