LiveZilla Live Help

کار در ایتالیا

وضعیت کار در کشور ایتالیا به دو دسته دانشجویی و full time تقسیم می شود:

کارهایی که می توانید در ایتالیا و یا هر نقطه اروپا داشته باشید فقط باید مدرک بین المللی هر رشته ای که می خواهید در آن کار کنید را بگیرید. کارهایی مثل آموزش زبان انگلیسی

( حقوق ساعتی 8 تا 12 یورو)، نگهداری کودکان، کار در هتل، رستوران و ...


1- Teach English and Work Abroad in Italy with a TEFL TESOL Certification
2- Paid Childcare Work in Italy 2010
3- Jobs in all Hotel Domains in Italy
4- Au Pair / Nanny Positions in Italy
5- Paid Jobs in Italy
6- Au Pairs Needed in Italy


ساعت کار قانونی مجاز با ویزای تحصیلی حدوداْ هفته ای ۲۰ ساعت می باشد.

 

 در سایت زیر می توانیداطلاعات مربوط به شغل مورد نظر را به زبان ایتالیایی بیابید.


http://www.portaportese.it/index.jsp?kr=46 

 

مهاجرت کاری به ایتالیا

یکی از راه های ورود به کشور ایتالیا اخذ ویزای کار ایتالیا می باشد. درخواست بسیاری از مهاجرین برای مهاجرت اخذ ویزای است ولی برای دریافت این نوع ویزا باید شخصی به عنوان کارفرما در کشور مقصد شما را استخدام کند واین موضوع خود شرایط خاصی دارد.در کشور ایتالیا ور در کل اتحادیه اروپا برای استخدام اشخاص باید کارفرما به مدت 3 ماه در روزنامه و اینترنت آگهی دهد اگر در کشور خود متقاضی یافت نکرد باید به مدت 3 ماه در کل اتحادیه اروپا آگهی دهد و اگر مجددا متقاضی یافت نکرد، می تواند برای شما دعوتنامه کاری ارسال نماید و باید نشان دهد که از لحاظ مالی شما و خانواده شما را تامین می کند.این پروسه کمی دشوار است ولی اگر شخصی به عنوان دانشجو در ایتالیا باشد می تواند به محض آگهی شدن شغل اقدام به دریافت مجوز نماید.یعنی اگر شما در کشور ایتالیا کارفرمایی دارید می توانید از طریق تحصیل وارد خاک ایتالیا شوید و پس از آن اقدام اخذ ویزای کار ایتالیا نمایید.