LiveZilla Live Help

همکاري فرهنگي

تبادلات فرهنگي فرانسه و ايران داراي سابقه اي طولاني است و از زماني آغاز شده است که در قرن هفدهم محيطهاي فرهنگي و آگاه فرانسوي از طريق سفرنامه ژان شاردن با ايران آشنا شدند. اين سنت و سابقه مانند خلاقيتهاي هنري، ادبي و فرهنگي ايران بسيار پربار و غني است و ارتباطات بسيار متنوعي را ميان هنرمندان و دست اندرکاران حرفه اي دو کشور به ويژه در زمينه هاي نمايشي، هنرهاي تجسمي، معماري، موسيقي و سينما سهولت مي بخشد.

اهداف:
  ارائه اطلاعات و مشاوره در عرصه هاي فرهنگي در فرانسه و در ايران
  حمايت از پروژه هاي مشترک
  همراهي در زمينه شناساندن استعدادهاي جديد ايراني در فرانسه

فعاليتها و اقدامات:
برنامه ريزي پروژه هاي فرهنگي فرانسوي در ايران در حال حاضر بسيار محدود است. روابط همکاري که برخي نهادها بر قرار نموده اند، برگزاري چند برنامه فرانسوي-ايراني در سال را ممکن مي کند. برگزار کنندگان جشنواره هاي اصلي در ايران نيز به نوبه خود دعوت از توليدات يا آثار خارجي در سياست و برنامه های خود دارند.

در فرانسه، بسياري از نهادها يا به طور منظم برنامه هاي معرفي را برگزار مي کنند یا اخيراً توليدات هنري يا هنرمندان ايراني را معرفي کرده اند. موزه لوور در سال ۲۰۰۷ نمايشگاه بزرگي را به «هنر ايران صفوي (۱۵۰۱-۱۷۳۶اختصاص داده است. تئاتر دو لا ويل (شهرداري پاريس) در هر فصل برنامه هاي کنسرت خوانندگان و گروه هاي موسيقي ايراني را برگزار مي کند. پاري فوتو ميزبان گالري هاي تهران است. فستيوال کن در اوايل سالهاي ۹۰ نقش مهمي را در معرفي بين المللي تعداد بسياري از کارگردانان بزرگ ايراني ايفا کرده است.