LiveZilla Live Help

تقویم سالانه و تاریخ های ثبت نام اینترنتی امتحانات TCF Québec

بر اساس اعلام مرکز زبان فرانسه تهران ، تاریخ های برگزاری آزمون TCF Québec  در سال 97 به شرح ذیل می باشد .

 

تاریخ آزمون

تاریخ پیش ثبت نام آنلاین

تاریخ ثبت نام حضوری و نهایی

۲۵ تیر ۱۳۹۷

۱۱، ۱۲ و ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

۲۹ و ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
ساعت ۹ تا ۱۳

۱۵ مرداد ۱۳۹۷

۱۰، ۱۱ و ۱۲ تیر ۱۳۹۷

۲۶ و ۲۷ تیر ۱۳۹۷
ساعت ۹ تا ۱۳

۱۲ شهریور ۱۳۹۷

۱۰، ۱۱ و ۱۲ مرداد ۱۳۹۷

۲۳ و ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت ۹ تا ۱۳

۲۳ مهر ۱۳۹۷

۱۰، ۱۱ و ۱۲ شهریور ۱۳۹۷

۲۰ و ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۶

۱۴ آبان ۱۳۹۷

۹، ۱۰ و ۱۱ مهر ۱۳۹۷

۲۴ و ۲۵ مهر ۱۳۹۷
ساعت ۹ تا ۱۳

۱۲ آذر ۱۳۹۷

۱۰، ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۷
ساعت ۹ تا ۱۳

همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به برنامه زمان بندی مرکز  زبان فرانسه تهران به نشانی ذیل مراجعه نمایید .

برنامه زمان بندی